Even đua top Open
1-9

🌀🌀🌀 Event đua top cs: Tính từ khi Open tới 9h T3 23/07 chốt top
👉 TOP 1 : 1.5m DMP + Pet tư chất 125k
👉 TOP 2 : 1.0m DMP + Pet tư chất 115k
👉 TOP 3 : 800k DMP + Pet tư chất 83k
👉 TOP 4 - 10 : 500k DMP
👉 Bảng Xếp Hạng Xem Trực Tiếp Trong Game.
Tin tức khác

Even đua top Open 1-9
Thiên Long ChangYou ( Cs hoài cổ ) - 0pen 19h30 T3 16/07! 1/9